Časoprostorová flexibilita PPC kampaní

Přehledy statistik Google Adwords (potažmo Google Analytics) mohou poodhalit zajímavé skutečnosti, kterých lze využít pro efektivnější plánování a nastavování nejen PPC kampaní. Dnes se zaměříme na hledisko „času a prostoru“.

Pokud váš obor podnikání zahrnuje pouze kamenné pobočky jen v některých lokalitách s pevně stanovenou otevírací dobou, vaše PPC komunikace by tomu měla být samozřejmě přizpůsobena (reklamou pouze v daných městech a jejich okolí, vyšší nabídka za proklik v čase, kdy máte otevřeno apod.). Má-li váš byznys celorepublikovou působnost a při cílení vašich kampaní využíváte stejné nabídky ceny za proklik pro celou ČR po celý den, je zde větší prostor k zamyšlení. Vyšší efektivita kampaní se může skrývat i za „personalizovanou“ úpravou nabídek a rozpočtů např. pro jednotlivé dny, hodiny, města apod. Obzvlášť v případě, je-li váš reklamní rozpočet do jisté míry omezen.

Pokud totiž víte, že „zajímavý“ počet konverzí (dokončených cílů – registrací, objednávek, nákupů aj.) připadá na konkrétní město či region, stojí za to přinejmenším otestovat intenzivnější komunikaci právě v daném městě a jeho okolí. Intenzivnější komunikací rozumějte vyšší nabídku za proklik nebo vyšší rozpočet. To by mělo vést k získání více kliků, a pokud bude teorie správná, i konverzí. Stejně tomu tak může být i pro různou denní dobu.

Základem všeho je snadná a rychlá analýza statistik, ze které mohou nebo samozřejmě nemusí vzejít určitá ponaučení:

Adwords - města

Přehled konverzí dle měst z Google Adwords

Poloha…

Adwords - dny

Přehled konverzí dle jednotlivých dní v týdnu z Google Adwords

Adwords - hodiny

Přehled konverzí dle hodin z Google Adwords

Den a hodina…

Ty samé statistiky můžete získat i z Google Analytics. Výhodou tohoto zdroje dat je fakt, že při správně označených kampaních získáte tyto cenné informace i pro Sklik resp. jakýkoliv zdroj návštěv s konverzemi:

Analytics - města

Přehled konverzí (návštěv s konverzemi) dle měst z Google Analytics

Analytics - hodiny

Přehled konverzí (návštěv s konverzemi) dle hodin z Google Analytics

Maximální ceny za proklik pak můžete na úrovni času snadno přizpůsobovat ve svých kampaních v Adwords i v Skliku. Adwords to samé nabízí i pro jednotlivé lokace. V Skliku pak nezbývá nic jiného než segmentovat komunikaci do kampaní dle požadovaného regionálního zacílení.

Ale pozor, budete-li analyzovat oba zdroje dat, je potřeba zmínit rozdíl času atribuce konverzí. Zatímco Google Analytics započítává konverzi v čase jejího dokončení, Google Adwords (popř. jiné ppc systémy) započítává čas posledního kliknutí na reklamu před konverzí. Tzn. Pokud ke kliknutí na reklamu dojde v pondělí a k samotné konverzi až ve středu, vykáže ji Google analytics ve statistikách ve středu, zatímco Adwords ji započítá zpětně k pondělí.
Dalším předpokladem je správné nastavení časového pásma, regionu a cílů v Google Analytics.

Jak se ukázalo i v našem případě, není samozřejmě nikde psáno, že se analýzou těchto dat objeví vždy nějaké jasně prokazatelné a tedy cenné zjištění. Důležité je si existenci a dostupnost pohledu z této perspektivy na kampaně uvědomit a naučit se s ním pracovat.  Výše uvedená data a z nich nabité znalosti mohou být využity nejen při realizaci a optimalizaci PPC kampaní. Mohou posloužit jako informační podklad pro plánování ostatních online i offline  kampaní.

Google+TwitterLinkedInFacebookShare