Viditelná URL – tipy a triky

Součástí reklamních inzerátů ve vyhledávání Seznamu či Google jsou tzv. viditelné URL. Kromě toho, že jsou na ně kladeny určité požadavky, jako je maximální počet znaků včetně mezer (v současnosti 35 znaků) nebo podmínka, že doména musí být stejná jako ta, která byla určena v cílové URL, existují i různé možnosti, jakou podobu viditelné URL zvolíte.

V obou systémech Adwords i Sklik je možné používat pro oddělení více slov jak pomlčky -, tak podtržítka _. To, která metoda je z pohledu CTR výkonnější, si musí každý inzerent zjistit sám. (Osobně se spíše přikláním k pomlčce, která se častěji využívá i v URL webů. – pozn. autora článku)

Další dilema nastává při volbě, jestli používat na začátku viditelné URL www či nikoliv. Zde nám marketérům výrazně pomůže samotný systém svým nastavením.  Google Adwords ve výsledné reklamě www totiž zobrazí i v případě, že jej do viditelné URL nezapíšete. Seznam Sklik jde opačnou cestou, tj. že i pokud do viditelné URL v systému www zapíšete, ve výsledku vyhledávání na Seznamu se zobrazí viditelná URL bez www.

Viditelná URL - Sklik

Viditelná URL – Sklik

Velká počáteční písmena ve viditelné URL? I zde nám výrazně pomůže nastavení systému, zejména v Skliku, kde pokud zadáme do viditelné URL velká písmena, systém je stejně zobrazí ve výsledcích vyhledávání jako malá. V Google Adwords je situace jiná. Malé počáteční písmeno je nastaveno striktně pouze u domény. Další části viditelné URL mohou používat velká i malá počáteční písmena. Zde tedy záleží na rozhodnutí PPC specialisty. Vychází vám lépe používat velká či malá počáteční písmena ve viditelné URL? Napište nám do komentářů!

Malá perlička na závěr, kterou využívá jen malé procento inzerentů v Google Adwords. Tou je diakritika ve viditelné URL.

Viditelná URL v Google Adwords

Viditelná URL v Google Adwords

Příkladem je obrázek výše. Otázkou je, jaký vliv má diakritika na skóre kvality a CTR. Na příkladu je zřejmé, že se zvýraznilo celé klíčové slovo ve viditelné URL pouze u inzerátu s diakritikou, zatímco u ostatních jen část. Na druhou stranu háčky a čárky v URL mohou působit zvláštně, neboť se v URL nepoužívají. Určitě i zde stojí za to testovat, která varianta bude mít lepší CTR popř. konverzní poměr.

Google+TwitterLinkedInFacebookShare