Archiv pro rubriku: Web

Mírou prokliku k úspěšné kampani?

V jednom z předchozích článků Cíle cílů online kampaní byla popsána důležitost určování a následné měření cílů online kampaní. Bez cílů a jim příslušných metrik lze jen těžko říci, byla-li kampaň úspěšná či nikoliv. Současně však špatně zvolené ukazatele měření dosažení cíle tzv. KPIs mohou vést k nesprávným či přinejmenším neúplným závěrům. Jedním z nich je hojně využívaný ukazatel Míry prokliku.
Celý příspěvek

Jak chutná optimalizovaný mobilní web

V jednom z předchozích článků bylo zmíněno, že jen 2 % firem v ČR má své webové stránky optimalizované pro mobilní zařízení. Jak se přesvědčit, že zrovna vaše společnost (ne)patří mezi těch pár „vyvolených“?

Nejjednodušší a nejrychlejší způsob je samozřejmě zobrazit firemní stránku přímo v chytrém telefonu. Nicméně, myslet si, že stačí fakt, že se webová stránka přizpůsobí mobilnímu zařízení, by bylo krátkozraké. Pouze správné zobrazení totiž nestačí. Snahou marketérů z řad klientů by měl být mobilní web s jasně definovaným cílem. Tomuto cíli by pak měla být zcela přizpůsobena jeho struktura a funkcionalita.

Celý příspěvek

Optimalizovaně optimalizovaná optimalizace PPC kampaně

Někdy mi přijde, že pod pojmem optimalizace PPC kampaně si představitelé marketingu klienta představují kouzla. Optimalizací v tomto případě však rozumějme aplikaci změn v kampani, které povedou ke zvýšení jejího výkonu. Pod pojem zvýšení výkonu si lze především představit:

  • Zvýšení počtu požadovaných akcí: nákupů, objednávek, leadů
  • Snížení průměrné ceny za akci (CPA)

Jenže, i výkon sebe-líp optimalizované PPC kampaně má své limity. Zároveň se na celkovém úspěchu (nejen) PPC kampaní podílí i další faktory. Pracovně si je nazvěme třeba „interní“ a „externí“. Externími faktory jsou myšleny změny na trhu. Těmi se zabývat nebudeme, jelikož se dají většinou jen velmi obtížně předpovídat a nedají se ovlivnit. Zaměřme se na interní faktory, které mohou mít podstatný vliv na výsledky PPC kampaní a které lze v průběhu času zlepšovat, tedy optimalizovat. Celý příspěvek