Tvorba plánu pro online marketing

Připravujete nový plán pro následující kampaň?

Zhlédněte video a zjistěte, zda jste neopomenuli na některý z důležitých kroků při přípravě plánu!


Správný postup tedy je:

  1. Plán (cíl) – definovaný, měřitelný, dosažitelný, realistický a časově omezený
  2. Typ online prezentace – webové stránky, blog, sociální sítě a jiné
  3. Způsob dosažení cíle – úprava obsahu webu, reklama (AdWords, Sklik), místní zápisy (Firmy.cz, Google – Adresář míst) , sociální sítě a jiné
  4. Rozpočet – určení hodnoty vašich cílů (plán)
  5. Vyhodnocení – splnila kampaň očekávání

Bez vyhodnocení kampaně po jednotlivých zdrojích reklam nikdy nezjistíte, které části kampaně jsou pro vás efektivní a které je naopak potřeba odstranit.

Další naučná videa najdete na adrese https://www.youtube.com/user/learnwithgooglecz

 

Google+TwitterLinkedInFacebookShare