Archiv pro štítek: míra konverze

Optimalizovaně optimalizovaná optimalizace PPC kampaně

Někdy mi přijde, že pod pojmem optimalizace PPC kampaně si představitelé marketingu klienta představují kouzla. Optimalizací v tomto případě však rozumějme aplikaci změn v kampani, které povedou ke zvýšení jejího výkonu. Pod pojem zvýšení výkonu si lze především představit:

  • Zvýšení počtu požadovaných akcí: nákupů, objednávek, leadů
  • Snížení průměrné ceny za akci (CPA)

Jenže, i výkon sebe-líp optimalizované PPC kampaně má své limity. Zároveň se na celkovém úspěchu (nejen) PPC kampaní podílí i další faktory. Pracovně si je nazvěme třeba „interní“ a „externí“. Externími faktory jsou myšleny změny na trhu. Těmi se zabývat nebudeme, jelikož se dají většinou jen velmi obtížně předpovídat a nedají se ovlivnit. Zaměřme se na interní faktory, které mohou mít podstatný vliv na výsledky PPC kampaní a které lze v průběhu času zlepšovat, tedy optimalizovat. Celý příspěvek