Archiv pro štítek: optimalizace PPC kampaně

Viditelná URL – tipy a triky

Součástí reklamních inzerátů ve vyhledávání Seznamu či Google jsou tzv. viditelné URL. Kromě toho, že jsou na ně kladeny určité požadavky, jako je maximální počet znaků včetně mezer (v současnosti 35 znaků) nebo podmínka, že doména musí být stejná jako ta, která byla určena v cílové URL, existují i různé možnosti, jakou podobu viditelné URL zvolíte.

Celý příspěvek

Časoprostorová flexibilita PPC kampaní

Přehledy statistik Google Adwords (potažmo Google Analytics) mohou poodhalit zajímavé skutečnosti, kterých lze využít pro efektivnější plánování a nastavování nejen PPC kampaní. Dnes se zaměříme na hledisko „času a prostoru“.

Pokud váš obor podnikání zahrnuje pouze kamenné pobočky jen v některých lokalitách s pevně stanovenou otevírací dobou, vaše PPC komunikace by tomu měla být samozřejmě přizpůsobena (reklamou pouze v daných městech a jejich okolí, vyšší nabídka za proklik v čase, kdy máte otevřeno apod.). Má-li váš byznys celorepublikovou působnost a při cílení vašich kampaní využíváte stejné nabídky ceny za proklik pro celou ČR po celý den, je zde větší prostor k zamyšlení. Vyšší efektivita kampaní se může skrývat i za „personalizovanou“ úpravou nabídek a rozpočtů např. pro jednotlivé dny, hodiny, města apod. Obzvlášť v případě, je-li váš reklamní rozpočet do jisté míry omezen.

Celý příspěvek

Optimalizovaně optimalizovaná optimalizace PPC kampaně

Někdy mi přijde, že pod pojmem optimalizace PPC kampaně si představitelé marketingu klienta představují kouzla. Optimalizací v tomto případě však rozumějme aplikaci změn v kampani, které povedou ke zvýšení jejího výkonu. Pod pojem zvýšení výkonu si lze především představit:

  • Zvýšení počtu požadovaných akcí: nákupů, objednávek, leadů
  • Snížení průměrné ceny za akci (CPA)

Jenže, i výkon sebe-líp optimalizované PPC kampaně má své limity. Zároveň se na celkovém úspěchu (nejen) PPC kampaní podílí i další faktory. Pracovně si je nazvěme třeba „interní“ a „externí“. Externími faktory jsou myšleny změny na trhu. Těmi se zabývat nebudeme, jelikož se dají většinou jen velmi obtížně předpovídat a nedají se ovlivnit. Zaměřme se na interní faktory, které mohou mít podstatný vliv na výsledky PPC kampaní a které lze v průběhu času zlepšovat, tedy optimalizovat. Celý příspěvek