Archiv pro štítek: CTR

Magie CTR?

Míra prokliku (nebo-li CTR) je jednou z mnoha metrik reklamních kampaní na internetu. Je procentuálním vyjádřením podílu kliknutí na reklamu z celkového počtu zobrazení reklamy. Čím vyšší je tato metrika, tím lépe. Obvykle se pohybuje v řádech desetin či jednotek procent. A právě to jakou bude mít kampaň průměrnou hodnotu CTR ovlivňuje řada faktorů.
Celý příspěvek

Mírou prokliku k úspěšné kampani?

V jednom z předchozích článků Cíle cílů online kampaní byla popsána důležitost určování a následné měření cílů online kampaní. Bez cílů a jim příslušných metrik lze jen těžko říci, byla-li kampaň úspěšná či nikoliv. Současně však špatně zvolené ukazatele měření dosažení cíle tzv. KPIs mohou vést k nesprávným či přinejmenším neúplným závěrům. Jedním z nich je hojně využívaný ukazatel Míry prokliku.
Celý příspěvek

Magie míry prokliku (CTR) bannerů

Společnost Internet Billboard přišla nedávno s informací, že průměrné CTR u komerčních reklam se v letošním roce zvýšilo na 0,17 % (více zdroj Mediaguru).

Spousta pracovníků marketingových oddělení klientů pohlíží na úspěšnost online kampaně nakupované na imprese právě na základě dosažené hodnoty míry prokliku – tedy poměru mezi počtem kliknutí vygenerované reklamou k jejímu celkovému počtu zobrazení vyjádřeného v procentech.

Celý příspěvek