Jakou metodou nakupovat online reklamu?

Dnes se v článku podíváme na to, jaký je ideální model platby za reklamu. Na začátku je potřeba říci, že neexistuje pouze jeden model platby, který by šel preferovat před ostatními, vždy záleží na tom, jaký je cíl kampaně.

Metody plateb za reklamu:

  • CPT – platba za zobrazení
  • CPC – platba za proklik
  • CPA – platba za akvizici
  • CPV – platba za zhlédnutí

Pro lepší představu vytvořím dva modelové příklady.

1) Firma přišla s novou službou nebo produktem na trh. Jejím cílem je zasáhnout co největší počet lidí a seznámit je s novinkou.

Pro tuto kampaň bude ideálním řešením využít metody CPT s kombinací CPC, neboť nás zajímá zásah (počet oslovených lidí). V případě, že mezi reklamními formáty je k dispozici i video, upřednostnil bych u něj nákup metodou CPV, neboť se platí jen v případě, kdy obsah videa návštěvníka zaujme (zhlédne větší část videa).

2) Firma nabízí produkt nebo službu na trhu. Jejím cílem je prodat.

Rozdíl oproti předešlému modelovému příkladu je, že zákazníci již službu nebo produkt běžně nakupují a firma chce zvýšit prodej. Jaký model nákupu by měla zvolit? Měla by zvolit metodu CPT, CPC nebo kombinaci obojího? Myslím si, že žádná metoda není správná. Proč? Firma totiž zná zisk z jednoho prodeje, a proto ví, kolik maximálně peněz je ochotná zaplatit za prodej. Měla by tedy zvolit metodu CPA.

To je možné jen za předpokladu, že daný produkt či služba lze koupit online nebo existuje akce, kterou lze doměřit na webových stránkách, která je na prodejnosti závislá.

Firma se rozhodne pro nákup reklamy metodou CPA s maximální cenou ve výši zisku z prodeje.

Nyní potřebuje najít firmu, která ji nákup metodou CPA zajistí. Avšak firma, která ji nákup metodou CPA zajistí, bude vyžadovat testovací období, ve kterém ověří, zda je maximální cena za akvizici přijatelná, neboť sama bude nakupovat reklamu metodou CPT, CPC nebo CPV a  její optimalizací dosáhne testovací CPA. V případě, že cena testovací CPA bude nižší než nabízená maximální CPA, firmy začnou spolupracovat.

Google+TwitterLinkedInFacebookShare