Není konverze jako konverze

Doba konverzní!

Měření konverzí u kampaní je nutností. Pokuď jej nepoužíváte, dá se hovořit o plýtvání finančních prostředků.
Důvodem proto je, že pro každou cílovou skupinu, ať už se jedná o kampaň ryze výkonnostní nebo brandingovou, budete dosahovat rozdílných výkonů u jednotlivých reklam. Chcete najít ty efektivní? Měřte konverze!

Funkce měření konverzí je dostupná u každého slušného systému pro správu reklam.

Problém však je, že ne každý systém musí konverze měřit stejně. Rozdíl může být například v tom, po jakou dobu od kliknutí na reklamu se započítává konverze. K dalším rozdílům může docházet u počítaní konverze/í, když uživatel klikne na reklamu poprvé, po týdnu podruhé a následně udělá konverzi. Jedná se o dvě nebo jednu konverzi?

K tomu si přidejme nemožnost rozeznat, zda se jedná o přímou nebo asistovanou konverzi. Rozdíl je v tom, že když například váš web vygeneroval 10 konverzí (objednání zboží nebo služby) můžete mít pouze 10 přímých konverzí, ale klidně 100 asistovaných konverzí.

Proto doporučuji vyhodnocovat kampaně z pohledu vygenerovaných konverzí pouze v analytickém nástroji.

To ale neznamená, že bychom měli přestat měřit konverze v ostatních systémech. Získané údaje využijeme pro optimalizaci reklam v daném systému.

Tím to ale nekončí!

Další řádky platí pro ty, kteří využívá jako analytický nástroj Google Analytics.

Google Analytics měří defaultně konverze modelem “Poslední nepřímý proklik“, což znamená, že uskutečněnou konverzi započítá posledními kanálu (označení příchozí návštvěvy – přímá, odkazující, organická, placená), který přivedl návštěvnost na webové stránky. Avšak, pokud se jedná o přímou návštěvnost, v tom případě, se konverze započítá předcházejícímu kanálu, je-li k dispozici.

V případě, že vám defaultní hodnota měření nevyhovuje, vyzkoušejte ve službě Google Analytics nástroj pro porovnání různých modelů výpočtu konverze, najdete pod kategorií: Konverze – Atribuce. Umožní vám to nahlédnout na konverze z jiného úhlu. K dispozici je 7 modelů, pokud by vám to nestačilo, můžete si vytvořit vlastní podle potřeby.

Atribuční modely ve službě Google Analytics

Atribuční modely v Google Analytics

Google+TwitterLinkedInFacebookShare